Gräshoppor påverkan på grödorna

Gräshoppor orsaka omfattande skador, även permanent förstörelse av gräs betesmarker och jordbrukets grödor som vete växter. Kontroll av gräshoppor och minimera den skada som de orsakar att jordbruksmark är oerhört svårt.

Översta förstörelse

Gräshoppor förstör upp på en gröda växt som stöds av resten av delarna av anläggningen. Packad med talrika frön, är toppen den mest värdefulla delen av anläggningen gröda.

Utsäde förstörelse

Utsäde av en gröda, även känd som korn eller kärnan, är den främsta anledningen grödor skördas. Efter toppen är förstört av gräshoppor, förbrukas talrika frön innesluten inom.

Skägg förstörelse

Skägget av en gröda växt är ett fuzzy, böter, korniga material som skyddar toppen. När skägget förstörs av gräshoppor, blir toppen utsatta för hårt väder skador och ytterligare konsumtion.

Leaf strippa

Leaf portion av en gröda växt samlar ljus från solen och även skyddar toppen. Gräshoppor att få vatten som de behöver genom att äta bladen ofta konsumerar varje blad på en växt.

Betesmark förstörelse

Gräshoppor njuta konsumerar betesgräs som odlas till föda betande boskap. Gräshoppor äter snabbare än boskap och koncentreras främst på den hälsosammaste gräs, lämnar endast en liten mängd av dålig kvalitet gräs för boskapen.