Fördelar och nackdelar med att använda sticklingar att återge en viss typ av växt

Användning av sticklingar att vegetativt föröka växter är en vanlig teknik bland både hem trädgårdsmästare och plantskolan personal. Det är en effektiv metod att klona en mängd olika växter. Beroende på växten, en trädgårdsmästare helt enkelt tar bort ett blad, stam avsnitt eller skjuta och växter det i böka medium. Om miljön är lagom, på kort tid tar den nya anläggningen roten.

Minskad variabilitet

För barnkammaren är en fördel med förökning genom att skära ett totalt avskaffande av genetisk variation. Varje styckning kommer att återge en exakt kopia av anläggningen som togs från. Kunder har inte var berörda att en växt kan uppvisa oönskade recessiv drag, till exempel felaktig färg eller genetiska problem som resulterar i låg vigor.

Krympande genbank

Användning av sticklingar kan vara problematiskt för anläggning av befolkningen. När alla växter i en given population har samma gener, finns det en verklig risk att en oförutsedd sjukdom kommer att dyka upp att arten har inget motstånd mot. Utan sexuell reproduktion, kan inte växter mutera och anpassa sig till trycket på miljön.

Pålitlig reproduktion

Ovanliga växter har ibland problem att skapa livskraftiga frön. Växter som har sina rötter från sticklingar behöver frön inte alls. En stickling växer helt enkelt rötter eller det inte; Det finns ingen gissa och väntar på att se om fröna gror. Om rötterna inte börjar att bilda efter några dagar, kan en trädgårdsmästare helt enkelt ta en annan skärning och försök igen.

Sprida Plant virus

Medan plant virus inte är ett problem för alla växter som odlas av sticklingar, är de verkligen en fråga som bör beaktas när förökningsmaterial nya. Virus som mosaik viruset sprids när kloning krassliga växter, som visar några symptom. Alltid desinficera verktyg när du gör sticklingar, eftersom virus kan spridas till icke-infekterade värdar via sekatörer och annan utrustning.