För- och nackdelar med att använda mjölk tistel

Mjölk tistel eller Silybum marianum, har använts för medicinskt bruk för över 2000 år. Det är vanligast att behandla levern och gallblåsan problem. Med hjälp av mjölk tistel har både fördelar och nackdelar.

Fördelar

Mjölk tistel stabiliserar membran inom levern celler och ändrar sin struktur så att toxiner inte kan komma in. Mjölk tistel även ökar leverns förmåga att regenerera och bilda nya friska celler för att ersätta de skadade som, enligt Memorial Sloan-Kettering Cancer Center.

Överväganden

Även om de flesta människor tål mjölk tistel med några allvarliga klagomål, kan människor som är allergiska mot tistlar, aster växter, prästkragar eller kronärtskockor ha en allergisk reaktion mot mjölk tistel. Möjlighetbiverkningar inkluderar illamående, halsbränna, diarré, svaghet och kollaps. Mjölk tistel sänker blodsockernivån, och bör användas med försiktighet av patienter med hypoglykemi och sockersjuka.

Potentiella

Enligt Mayo Clinic, har ett antal studier undersökt mjölk tistel till avgöra om örten är användbara vid behandling av sjukdomar som cancer, kronisk leversjukdom, akut viral hepatit och cirros. Men vissa studier visar lovande resultat, från och med 2010, är bevisen inte tillräckligt tydlig för att starkt rekommenderar mjölk tistel som en behandling av någon av dessa livshotande sjukdomar.