Fläkten på min Roomba vakuum är inte fungerar

Fläkten på din Roomba, även känd som den sida penseln, snurrar smuts och hår från svåra att nå områden, såsom hörn, mot enhetens vacuuming borstar. Om den slutar fungera, kan du vidta några underhållsåtgärder för att åtgärda problemet.

Problem

Fläkten kan fel på tre sätt: det vänder sakta, roterar bakåt eller rör sig inte alls. Dessa problem kan orsakas av hår fastnar fläktens rotation eller dålig ihopsättning.

Hår

Hår kan härva i fläkten, blockera rörelse. För att åtgärda problemet, ta bort skruven på mitten av fläkten med en Phillips huvud drivrutin, dra fläkten av Roomba och sedan reda ut håret.

Ordentlig ihopsättning

Om du har tidigare tagit bort fläkten, kan du ha overtightened skruven eller inte låst fläkten i axeln. Använda din Phillips-skruvmejsel för att lossa skruven från Roomba, sedan trycker ner på fläkten tills du känner det låsning i fläktens axel. Dra åt skruven medan du håller ner fläkten.