Farorna med kreosot eldstäder

Farorna med kreosot eldstäder

Kreosot är en klibbig kemiska rester med potential att bygga upp till farliga nivåer i din skorsten. Det bildar när trä bränns vid låga temperaturer, släppa oförbrända oljor i form av gas. Flytta upp genom skorstenen, bygga trä oljor upp till en beläggning på insidan skorstenen som de svalt. Kreosot bygga upp inuti en skorsten är farligt av många anledningar och korrekt bör hanteras som en del av bra eldstad underhåll.

Fire

Kreosot är mycket brandfarligt och utgör en allvarlig fara för lampglaset avfyrar. Om en varm eld tillåts att utvecklas i en öppen spis med air control öppen, kan varm syre antända kreosot rester. Skorstenen bränder kan börja enkelt och bränna oupptäckta, växer i storlek potentiellt sprider sig till andra platser i byggnaden.

Rök

Kreosot kan bli flera inches tjock under loppet av en och samma säsong. I smala skorstenar kan detta begränsa flödet av luft och orsaka rök att bygga upp i spisen och potentiellt fly in i rummet.

Fortsatt bygga upp

Som kreosot smalnar skorstenen orsakar det en minskning luftflöde vilket resulterar i svalare brinnande eldar. En cool vedbrasa ger mer kreosot och snabbar upp andelen bygga och ökar den potentiella faran.