Bostadsfastighet förordningar för att skära ner ett träd i Vancouver, British Columbia

Bostadsfastighet förordningar för att skära ner ett träd i Vancouver, British Columbia

Staden Vancouver har strikta regler för att skära ner träd, som listas i motsvarande som skydd för träd. Skära ner ett träd kräver tree tillstånd, utom när trädet är litet.

Tree tillstånd

Skära ner ett träd kräver ett träd tillåta från staden Vancouver; Du kan få endast en gång per år. Ansökningsavgiften är $59, från och med 2010. Visa träd tillståndet på en synlig plats när du tar bort trädet.

Ersättande träd

Tillståndet kräver att du planterar ett ersättande träd någon annanstans på din egendom. Skydd av träd motsvarande listar kvalificerande ersättande träd och storlekar.

Små träd

Tillstånd behövs inte för att skära ner träd med en stam mindre än 20 centimeter i diameter, mätt 1,4 meter över marken. Om trädet är en del av en häck eller planterades som ett ersättande träd, är dock tillstånd krävs.

Straff

Staden Vancouver kunde fin du $500 till $20.000 om du skär ner ett träd utan giltig tree tillstånd.