Bevarandet av enskilda vit ek träd i Oregon

Bevarandet av enskilda vit ek träd i Oregon

Oregon white oaks sträcker sig från sydöstra British Columbia till norra Kalifornien, men är mest utbrett i västra Oregon Willamette Valley. När en stor del av låglänta ekosystem, vit oaks hotas nu av modern markförvaltning regimer.

Ek ekologi

Oregon white oaks dominerade historiskt öppen skogsmark och savanna samhällen i statens västra interiör dalar. Bevarandet av förmånerna som träd tillhörande arter--från mossor, lavar och getingar lever på ekarna sig till vilda hasselnötter som frodas inom deras lundar.

Hot

Ett stort hot mot Oregon white oaks är brandhämning efter Euro-amerikanska bosättning, som har uppmuntrat invasion av låglänta dalar av Douglas-granar, bigleaf lönnar och andra träd som skuggar oaks ut. Ursprungsbefolkningar underhålls ek savanner och prärier genom regelbunden användning av eld.

Bevarandet

Markförvaltning byråer nu arbeta för att bevara white oaks i Oregon genom att återställa infödda savanna livsmiljöen. Enskilda markägare är oerhört viktiga i detta mål, eftersom mycket av nuvarande ek utbredning ligger på privat mark. Strategier bevarandet bland annat barrträd bort på enskilda träd och gallring av oaks återupprätta öppen står.

Gamla träd

Knotiga gamla white oaks bevaras i många samhällen i västra Oregon som arv träd. Veteran oaks kan leva mer än 300 år och stora exemplar med wide-fördelande grenar är ofta reliker historiska savann och prairie livsmiljö.