5 tips för att lyckas VVS

5 tips för att lyckas VVS

Framgångsrik VVS är ofta en fråga om grundläggande fundamenta gällande VVS-systemet, hur det fungerar och hur du närmar dig potentiella problem. Eftersom dess komponenter är mestadels dolda inuti ett hus eller en byggnad, kan VVS existera under radarn. Men VVS problem kan vara både irriterande och dyra. Lär dig grundläggande VVS principer att bättre hjälpa du framgångsrikt hanterar VVS frågor som kanske yta i framtiden.

Förstå den grundläggande installationen

Om du har en grundläggande förståelse för VVS-systemet, kan du vända VVS projekt och reparationer med större hastighet och förtroende. De två system som utgör en övergripande hem VVS system är försörjningssystemet och avloppet-avfall-vent eller DWV, system. De olika systemen fungerar helt oberoende av annan. Försörjningssystemet transporterar kallt vatten genom rören värmer några av att vatten och distribuerar inkommande vattnet till de olika fixturer, som toaletter och handfat, i hela huset. Avloppet-avfall-vent system transporterna använde"" vatten eller avlopp ut ur huset.

Hålla rätt verktyg tillgängliga

När ett VVS projekt eller reparation dyker upp, kan du ibland använda verktyg som skruvmejslar och tång, som ofta förvaras i ett hus. Några VVS arbeten, såsom ersätter en kran, kräver specialiserade verktyg för att få jobbet gjort. En bassäng skiftnyckel, till exempel, hjälper nå dessa nötter i trånga utrymmen under handfat. Andra specialiserade verktyg och material som är praktiskt att hålla tillgängliga vid VVS nödsituationer och projekt är en kolv, skruv, rörtång, tube bender, joint-tätning band och en propan fackla.

Bidra till att förhindra igensatt avlopp

Igensatt avlopp inom någon av fixturer inne i ett hus är ett vanligt VVS problem. Att bli av med täppa kan vara både frustrerande och tidskrävande. Det är en förebyggande åtgärd som du kan följa för att kringgå träskor utgör inom hushåll avlopp om du är på en stad avloppssystem, emellertid: en gång varje månad, häll ca 12 uns av blekmedel ner avloppet i varje handfat, badkar och dusch inne i huset, och inte använder fixturer till nästa dag. Blekmedel vilar i fixtur fällor över en natt, var det fungerar för att bryta upp någon utveckla träskor. Nästa dag, transporterar blekmedel och vatten som rinner ner armaturen brutit upp skräp bort.

Förstå hur att rensa avlopp

Även med åtgärder för att hindra dem, är träskor inom VVS ibland oundvikliga. Vet hur man korrekt att närma olika typer av träskor att bli av dem snabbare. Till exempel, om mer än är en fixtur igensatt, som toalett och handfat tillsammans, du har förmodligen en blockering inom huvuddräneringsventilen linjen, och du kan inte rensa täppa genom fixtur avlopp. Om en täppa är inom en fixtur avlopp, prova andra metoder såsom störta innan du använder kemikalier. Detta är för din säkerhet. Om du använder kemikalier först, och de visa sig vara ineffektivt, kan du enkelt plaska dessa kemikalier på huden genom avloppet strax efteråt.

Vet din lokala koder

Alla städer har normalt lokala VVS koder och de kan vara mycket strikt. Syftet är att förebygga hälsorisker och att VVS-systemet att arbeta på den optimala nivån. Bekanta dig med särskilda koder före ta itu med en reparation som ersätter en fälla eller att fylla en ny installation hindrar dig från att behöva göra jobbet över på rätt sätt.